Ανακαλύψτε

Η WITOIL (Where Is The Oil) είναι μία υπηρεσία για την πρόβλεψη του τρόπου διάχυσης και μεταφοράς υπαρκτών ή υποθετικών πετρελαιοκηλίδων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η πρόγνωση εξομοιώνεται μέσω της εφαρμογής του μοντέλου πετρελαιοκηλίδας MEDSLIK-II, το οποίο προσφέρεται ελεύθερα στη διεθνή κοινότητα (http://gnoo.bo.ingv.it/MEDSLIKII). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο πετρελαιοκηλίδας MEDSLIK-II μπορείτε να αναζητήσετε στις δημοσιεύσεις που ακολουθούν:

·      De Dominicis, M., et al. "MEDSLIK-II, a Lagrangian marine surface oil spill model for short-term forecasting–Part 1: Theory."  Geosci. Model Dev., 6, 1851–1869, 2013
http://geosci-model-dev.net/6/1851/2013/gmd-6-1851-2013.pdf

 

·      De Dominicis, M., et al. "MEDSLIK-II, a Lagrangian marine surface oil spill model for short-term forecasting–Part 2: Numerical simulations and validations." Geosci. Model Dev., 6, 1871–1888, 2013
http://www.geosci-model-dev.net/6/1871/2013/gmd-6-1871-2013.pdf


Όντας ένα διαδραστικό σύστημα, το WITOIL απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων ατμοσφαιρικού αέρα, επιφανειακής θερμοκρασίας θαλασσών και θαλασσίων ρευμάτων. Τα δεδομένα του ατμοσφαιρικού αέρα,  παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), στις 0.25° οριζοντίως και σε χρονική ανάλυση 6 ωρών. Τα δεδομένα των ωκεανικών ρευμάτων, αντίθετα, παρέχονται μέσω ωριαίων πεδίων πρόγνωσης, μέσω του Μεσογειακού Συστήματος Πρόγνωσης (MFS) σε οριζόντια ανάλυση 1/16° × 1/16°.

Το WITOIL παρέχει στους χρήστες δεδομένα που αφορούν τη συγκέντρωση του πετρελαίου και του ισοζυγίου της μάζας συστατικών πετρελαίου, στην επιφάνεια της θάλασσας. Τα δεδομένα εμφανίζονται σε γραφήματα και κινούμενα σχέδια, τα οποία μπορεί κανείς να οπτικοποιήσει μέσω του προσωπικού του περιηγητή  (web browser).

To WITOIL αποτελεί ένα προϊόν του προγράμματος «TESSA», και δημιουργήθηκε από:

  • Το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC) , υπεύθυνο σε ότι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες, τον υπολογισμό της πορείας των πετρελαιοκηλίδων και του ισοζυγίου μάζας συστατικών του πετρελαίου, καθώς και του τρόπου διάχυσης αυτών μέσω της χρήσης ωκεανικών μοντέλων προσομοίωσης,
  • Την Links Α.Ε., υπεύθυνη για την εφαρμογή συστημάτων DSS στο διαδίκτυο,