Βοήθεια

 

VideoTutorial - English sub Ita

 

Η Διεπαφή του Χρήστη αποτελείται από δύο κύριες ενότητες:

1.   Ενότητα 1: πρόκειται για έναν πίνακα ελέγχου, στα αριστερά (βλέπε μπλε πλαίσιο στην εικόνα 1), για την επιλογή των παρακάτω: τύπος πετρελαίου, σύστημα πρόβλεψης, χρόνος και είδος της διαρροής.

2.   Ενότητα 2: πρόκειται για έναν χάρτη, στο μέσον της αρχικής σελίδας (βλέπε γκρι πλαίσιο στην εικόνα 1), όπου  εμφανίζονται τα δεδομένα.

 
 

 

Βασική χρήση WITOIL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε ότι αφορά το βασικό τρόπο λειτουργίας , μόνο οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν:

 

·       Τίτλος (βλέπε μπλε πλαίσιο στην Εικ.2)– εισάγετε ένα συγκεκριμένο όνομα προσομοίωσης (οποιοδήποτε όνομα χωρίς κενά, διαστήματα και σύμβολα),

·       Θέση εκκίνησης πετρελαιοκηλίδας (βλέπε μπλε πλαίσιο στην Εικ.2)– κάντε κλικ στο χάρτη για να επιλέξετε την αρχική τοποθεσία όπου σημειώθηκε η διαρροή ή εισάγετε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, με χρήση δεκαδικών ψηφίων. Η αρχική τοποθεσία που επιλέξατε θα εμφανίζεται στο χάρτη με τη μορφή πράσινης καρφίτσας.

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (βλέπε μωβ πλαίσιο στην Εικ. 2)

Ο τύπος πετρελαίου χρησιμεύει για τον υπολογισμό των χημικών μεταλλάξεων στις οποίες  αυτός υπόκειται ("αλλοίωση πετρελαίου").  Ο εν λόγω τύπος μπορεί να προσδιοριστεί είτε μέσω Ονόματος είτε μέσω API (βαρύτητα πετρελαίου):

·     Όνομα –το συρόμενο προς τα κάτω μενού, στα δεξιά, περιέχει μία λίστα, σε αλφαβητική σειρά, των διαφόρων τύπων πετρελαίου.

·     API  – το συρόμενο προς τα κάτω μενού, στα δεξιά, περιέχει μία λίστα τύπων πετρελαίου. Οι εν λόγω τύποι έχουν ταξινομηθεί βάσει του αριθμού βαρύτητας API Επιλέξτε ένα συμβατό API σε σχέση με τον τύπο πετρελαίου.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ (βλέπε κόκκινο πλαίσιο στην Εικ.2)

Η WITOIL χρησιμοποιεί δεδομένα θαλάσσιων ρευμάτων, επιφανειακής θερμοκρασίας θαλασσών και επιφανειακών ανέμων.

Στην τρέχουσα έκδοση του WITOIL, τα ωκεανογραφικά δεδομένα είναι ωριαία και παράγονται από το Σύστημα Προβλέψεων (MFS) σε οριζόντια ανάλυση 1/16°.

Να σημειωθεί ότι, τα ατμοσφαιρικά δεδομένα (αναλύσεις ανέμων) παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) σε  οριζόντια και εξάωρη  χρονική ανάλυση στις 1.4 °. Τέλος, σε μελλοντικές εκδόσεις του WITOIL δεδομένα από άλλα συστήματα πρόβλεψης θα είναι διαθέσιμα.

 

 

ΩΡΑ (πορτοκαλί πλαίσιο στην Εικ.2)

 

·     Ημερομηνία έναρξης – επιλέξτε την ημερομηνία εμφάνισης της πετρελαιοκηλίδας. Οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα μετερεωλογικά και ατμοσφαιρικά δεδομένα επισημαίνονται.

·     Χρονικό διάστημα προσομοίωσης [σε ώρες] – εισάγετε το χρονικό διάστημα προσομοίωσης (τον ακριβή αριθμό ωρών) από την έναρξη σχηματισμού της πετρελαιοκηλίδας.  Προσοχή!  Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται εντός του πλαισίου των ημερομηνιών που υποδεικνύονται, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το WITOIL,

·     Ωριαίο βήμα [ ώρα]– επιλέξτε ένα χρονικό βήμα για την προβολή των χαρτών μέσω του συρόμενου προς τα κάτω μενού.

 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑΣ (βλέπε μπλε πλαίσιο στην Εικ. 2)

Η προσομοίωση των πετρελαιοκηλίδων είναι εφικτή είτε στην περίπτωση στιγμιαίας διαρροής, είτε στην περίπτωση συνεχούς διαρροής:

 

·     Σε ό,τι αφορά τη στιγμιαία πετρελαιοκηλίδα, το σύστημα, απαιτεί το Συνολικό όγκο πετρελαίου (σε τόνους), που έχει διαρρεύσει;

·     Σε ό,τι αφορά τη συνεχή πετρελαιοκηλίδα, το σύστημα απαιτεί την εισαγωγή των ακόλουθων τιμών: Διάρκεια [σε ώρες] και επίπεδα διαρροής πετρελαίου [σε τόνους ανά ώρα] της πετρελαιοκηλίδας. Σε ότι αφορά το βασικό τρόπο λειτουργίας, οι τιμές που έχουν υπολογιστεί -από πλευράς εξειδικευμένων χρηστών- έχουν οριστεί ως προεπιλεγμένες στο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

 

Έτσι λοιπόν, από η στιγμή που έχουν καθοριστεί οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, η εργασία μπορεί να υποβληθεί πατώντας το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ (βλέπε κόκκινο κύκλο στην Εικ. 2). Μια μπάρα προόδου εμφανίζεται με την ένδειξη του χρόνου που παρήλθε. Οι εργασίες που έχουν υποβληθεί μπορούν να ακυρωθούν πριν καν αυτές ολοκληρωθούν πιέζοντας το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ . Με την ολοκλήρωση της εργασίας, θα εμφανιστεί, αυτόματα, η συγκέντρωση πετρελαίου -στην επιφάνεια της θάλασσας- κατά το τελευταίο χρονικό "βήμα" της προσομοίωσης. Επιπλέον, μεμονωμένα καρέ προσομοίωσης δύνανται να εμφανιστούν μέσω του συστήματος αναπαραγωγής κινουμένων σχεδίων, στην πάνω δεξιά γωνία του χάρτη (βλέπε Εικ.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο δείκτης χρόνου διαθέτει  συνολικά πέντε (5) πλήκτρα με τις ακόλουθες λειτουργίες:

·       1 μεγάλο (τριγωνικό) κεντρικό πλήκτρο: για την αναπαραγωγή της ακολουθίας των κινουμένων σχεδίων,

·       2 μικρά (τριγωνικά) πλευρικά πλήκτρα: "Μετάβασης προς τα εμπρός /πίσω κατά ένα χρονικό βήμα "

·       2 μικρότερα (τριγωνικά) πλευρικά πλήκτρα: "Μετάβασης στο τελευταίο/πρώτο χρονικό βήμα"

 

Προχωρημένη χρήση του WITOIL

 

Σε ό,τι αφορά την προχωρημένη χρήση του WITOIL, για μία σωστή ρύθμιση των παραμέτρων και ορθής ανάγνωσης αυτών συνίσταται μία καλή γνώση  των διαδικασιών μοντελοποίησης μιας πετρελαιοκηλίδας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο που χρησιμοποιείται από την WITOIL μπορούn να αναζητηθούν στη σελίδα MEDSLIK-ΙΙ (http://gnoo.bo.ingv.it/MEDSLIKII/)

 

Οι ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες παραμέτρους (βλέπε Εικ.4):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·        Ταχύτητα ανάδευσης: "Ναι" σημαίνει συμπεριλαμβανομένου της ταχύτητας που προκαλείται από το κύμα (ταχύτητα ανάδευσης) –δεδομένο το οποίο υπολογίζεται μέσω εμπειρικών εξισώσεων.

·        Διόρθωση ανέμου [%]: στην περίπτωση που δεν είναι μηδέν, η επίπτωση της έντασης ανέμου θα ληφθεί υπ' όψιν.

·        Οριζόντια διαχυτικότητα [m2 / s]:  παράμετρος η οποία επηρεάζει την οριζόντια διάχυση του πετρελαίου.

·        Βαθμός εξάτμισης [m/s] Παράμετρος η οποία επηρεάζει τo ρυθμό εξάτμισης του πετρελαίου.

·        Βαθμός διασποράς [1/s] Παράμετρος η οποία επηρεάζει τον τρόπο διάχυσης του πετρελαίου –εξαιτίας της παρουσίας κυμάτων.

·        Ρυθμός διάχυσης πετρελαιοκηλίδας [1/s] Παράμετρος η οποία επηρεάζει το ρυθμό εξάπλωσης της πετρελαιοκηλίδας (ιξώδες).

·        Αρ. Σωματιδίων πετρελαίου [#]Παράμετρος η οποία προσδιορίζει τον αριθμών των σωματιδίων Lagrangian από τον οποίο αποτελείται η πετρελαιοκηλίδα.

 

 

Οι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  συμπεριλαμβάνουν :

·       Τη δυνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. Δυνατότητα η οποία επιτρέπει τη συνδυασμένη ή μεμονωμένη απεικόνιση της συγκέντρωσης πετρελαίου στην επιφάνεια ή την ακτή.  Η επιλογή «ανέμος», αντίθετα, υποδεικνύει την ταχύτητα του ανέμου στο κεντρικό σημείο της μάζας πετρελαίου, ενώ η επιλογή «ρεύματα»  απεικονίζει την επιφάνεια ρευμάτων πλησίον της πετρελαιοκηλίδας.

·       Την οπτικοποίηση μετερεωλογικών και ωκεανογραφικών δεδομένων : ήτοι οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης -με το χάρτη των πεδίων πρόγνωσης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Επί του παρόντος  μόνον τα πεδία επιφανειακών ρευμάτων δύνανται να εμφανιστούν κατ' αυτόν τον τρόπο.

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Στην ενότητα Υπολογιστική Προσομοίωση, μπορείτε να δείτε, ανά πάσα στιγμή, την κατάσταση μιας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

  • Ημερομηνία υποβολής
  • Κατάσταση
  • Ημερομηνία Προσομοίωσης
  • Γεωγρ. Πλάτος/Μήκος
  • Διάρκεια [σε ώρες]

Κάντε κλικ στο «ματάκι» για την ανάκτηση μιας αποθηκευμένης προσομοίωσης.

Μόλις ο χρήστης υποβάλει μία εργασία, μία μπάρα προόδου θα εμφανιστεί στην ενότητα Υπολογιστικής Προσομοίωσης (βλέπε εικ.6)

 

 

Μία εργασία η οποία έχει υποβληθεί μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ επάνω στον κάδο ανακύκλωσης, στα δεξιά.