YARDIM

 

VideoTutorial - English sub Ita

 

Kullanıcı Arayüzü iki temel bölümden oluşur:

  • Bölüm 1: petrol tipi, tahmin sistemi, döküntü zamanı ve tipinin seçilmesi için sol tarafta bir kontrol paneli (şekilde 1'deki mavi kutu).
  • Bölüm2: ana sayfanın ortasında bulunan ve çıktıların gösterildiği bir harita (şekilde 1'deki yeşil kutu).
 
 
 
 
 

WITOIL temel kullanımı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel moddda sadeceGENEL PARAMETRELERİNayarlanması gerekir:

·  Başlık (Şekilde 2'deki mavi kutu)– spesifik simülasyon adını girin (boşluk ve simge kullanılmayan herhangi bir ad);

·  Petrol konumunu başlat (Şekil 2'deki mavi kutu)– ilk petrol konumunu seçmek veya enlem ve boylamı ondalık dereceler cinsinden girmek için haritanın üzerine tıklayın. Seçilen ilk konum       harita üzerinde yeşil bir iğne simgesi olarak gösterilecektir.

 

PETROL TİPİ (Şekil 2'deki mor kutu)

Petrol tipi petrolün geçirdiği kimyasal dönüşümlerin ("petrol ayrışması") modellenmesi için kullanılır. Ad veya API olarak belirtilebilir:

·       Ad – sağdaki açılan menü petrol tiplerinin alfabetik listesini içerir.

·       API - sağdaki açılan menü APItarafından sıralanmış petrol tipleri listesi içerir. Söz konusu petrol için en yakın API noktasını seçin.

 

TAHMİN SİSTEMİ (Şekil 2'deki kırmızı kutu)

WITOIL deniz akıntıları, deniz yüzeyi sıcaklığı ve yüzey rüzgarlarına ait girdi verilerini kullanır.

WITOIL'in mevcut sürümünde, oşinografik veriler Akdeniz Okyanus Tahmin Sistemi (MFS) tarafından 1/16° yatay çözünürlükte üretilen saatlik tahmin alanlarıdır.

Ayrıca, atmosferik rüzgar verileri Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından 1/4° yatay ve 6-saat zamansal çözünürlükte sunulan rüzgar tahminleri ve analizleridir. WITOIL'in sonraki sürümlerinde tahmin sistemlerinden alınan veriler kullanılabilecektir.

 

SÜRE (Şekil 2'deki turuncu kutu)

·       Çıkış tarihi – döküntünün başladığı bir tarih seçin. Oşinografik ve atmosferik girdi verilerinin kullanılabilir durumda olduğu tarihler vurgulanmıştır.

·        Simülasyon uzunluğu [saat] – simülasyon uzunluğunu salınımın başlangıcından döküntü takibi sona erene kadar geçen saat sayısı olarak girin. Uyarı! Simülasyon uzunluğuna göre ilerleyen çıkış tarihi WITOIL'in işleyebilmesi için vurgulanmış tarih aralıklarında olmalıdır;

·        Zaman adımı [saat] – Açılan menüden çıktı haritaları göstergesi için bir zaman-adımı seçin;

 

DÖKÜNTÜ TİPİ (Şekil 2'deki mavi kutu)

Petrol döküntüleri anlık kaynaklar veya sürekli salınımlar şeklinde modellenebilir:

·       Anlık döküntü salınan petrolün Toplam hacmini [ton] gerektirir;

·       Sürekli döküntü ise petrol döküntüsününSüre [saat] ve Döküntü hızı [ton/saat] bilgilerinin girilmesini gerektirir.

Temel modda, uzman kullanıcılardan elde edilen değerler GELİŞMİŞ BİLGİLER'de varsayılan olarak ayarlanır.

Dolayısıyla, GENEL PARAMETRELERayarlandıktan sonra, GÖNDER butonuna tıklayarak bir görev gönderilebilir (Şekil 2'deki kırmızı daireye bakınız). Geçen zamanı gösteren bir ilerleme çubuğu belirir. Gönderilen görevler SİMÜLASYONU DURDUR butonuna tıklanarak tamamlanmadan iptal edilebilir Görev tamamlandıktan sonra, otomatik olarak simülasyonun son zaman adımındaki yüzey petrol yoğunluğu belirir. Haritanın sağ üst köşesindeki animasyon oynatıcı kontrolü yoluyla bağımsız simülasyon kareleri görüntülenebilir (bkz. Şekil 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaman göstergesinin aşağıdaki fonksiyonlara sahip toplam 5 butonu vardır:

·       1 adet merkezi büyük üçgen: dizi animasyonunu oynat ;

·       2 adet merkez-yanal küçük üçgen: "Bir zaman adımı ile ilerle/geri gel"

·       2 adet dikey çubuklu daha küçük yanal üçgen: "Son/ilk zaman adımına atla"

 
 

WITOIL gelişmiş kullanımı

WITOIL'in gelişmiş kullanımı için, parametreleri doğru bir şekilde ayarlamak ve sonuçları yorumlamak amacıyla petrol döküntüsü modelleme bilgileri önerilir. WITOIL tarafından kullanılan modelle ilgili daha fazla bilgiye MEDSLIK-II  sayfasından ulaşılabilir (http://gnoo.bo.ingv.it/MEDSLIKII/).

 

GELİŞMİŞ BİLGİLER aşağıdaki parametrelerden oluşur (bkz. Şekil 4):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·       Stokes sürüklenmesi:  Deneysel formüllerle hesaplanan dalga etkili hız (Stokes sürüklenmesi) hesabı anlamına gelir.

·       Rüzgar düzeltmesi [%]: Sıfır değilse, rizgarlamanın doğrudan etkisi dikkate alınacaktır.

·       Yatay yayınırlık [m2/s]: Petrolün yatay yayılmasını etkileyen parametre.

·       Buharlaşma hızı [m/s]: Petrol buharlaşmasını etkileyen parametre.

·       Dağılım hızı [1/s]: Kırılan dalgalardan dolayı petrol dağılımını etkileyen parametre.

·       Kalın yağ tabakası yayılma hızı [1/s]: Petrol yağ tabakasının akışmaz-yoğunluk yayılmasını etkileyen parametre.

·       Petrol parsel numarası [#]: Petrol yağ tabakasının ifade edildiği Lagrangian partikül sayısını tanımlayan parametre.

 

GÖRÜNTÜLEME AYARLARI şöyledir :

·       Simülasyon sonucunu görüntüleme,  yüzeydeki petrol yoğunluğu ve kıyıdaki petrol yoğunluğununayrı ayrı veya birlikte verilmesine olanak sağlar. Bir rüzgar opsiyonu petrol kütle merkezindeki rüzgar hızını ve akıntılar opsiyonu ise petrol yağ tabakasının etrafındaki yerel yüzey akıntılarını gösterir.

·       Meteorolojik-oşinografik veriler simülasyon sonuçlarının daha büyük bir ölçekte tahmin alanları haritası ile gösterilmesine olanak sağlar. Şu anda, bu şekilde sadece yüzey akıntı alanları gösterilebilmektedir.

 

HESAPLANMIŞ SİMÜLASYONLAR

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hesaplanmış Simülasyon bölümünde, bir görevin aşağıdaki bilgileri de içeren durumunu görüntülemek mümkündür:

·       Gönderim tarihi

·       Durum

·       Simülasyon tarihi

·       Enlem/Boylam

·       Süre [saat]

Depolanmış bir simülasyonu geri almak için göz simgesi üzerine tıklayın.

Kullanıcı bir görevi gönderdikten sonra, Hesaplanmış Simülasyonlar bölümünde bir ilerleme çubuğu görüntülenir (bkz. şekil 6)

Gönderilen bir görev sağ taraftaki geri dönüşüm kutusuna tıklayarak iptal edilebilir.